LOADING

Serveis

Gestió de dades

Ajudem als nostres clients a gestionar de manera eficient les dades disponibles amb l’objectiu que puguin prendre decisions de forma informada. Amb aquesta finalitat, dissenyem, construim i explotem bases de dades.


Avaluació de polítiques i experimentació social

Avaluem polítiques públiques i programes socials fent ús tant de tècniques i metodologies quantitatives com de qualitatives, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i eficiència de l’Administració Pública i el Tercer Sector.


Elaboració d’informes

Realitzem anàlisis descriptius així com informes pel sector públic. A més, basant-nos en l’evidència científica existent, elaborem informes d’assessorament sobre el disseny i la implementació de polítiques públiques.


Suport a la divulgació científica

Assessorem en l’organització d’actes com workshops, conferències o conferències, així com en l’edició de materials que tinguin per objectiu la difusió i el debat de temes relacionats amb el camp de l’economia.


Catalan