LOADING

KSNET

Què fem

A KSNET creiem que el requisit indispensable per a que la recerca acadèmica tingui un impacte en el desenvolupament econòmic i social d’un país és que el coneixement científic sigui fàcilment accessible als seus ciutadans. En aquest sentit, desenvolupem dos tipus d’activitat per ajudar a comprendre les polítiques públiques i la realitat social, i facilitar la presa de decisions d’individus, empreses i institucions en base a l’evidència empírica.

  • Serveis al sector públic, privat i el tercer sector.
    Ens adrecem a l’administració pública, el tercer sector, empreses, universitats i particulars per oferir-los diferents tipus de serveis, que agrupem en tres grans àrees: gestió de dades (incloent el disseny, la construcció i l’explotació de bases de dades); avaluació de polítiques públiques (mitjançant el disseny i implementació d’experiments, anàlisis cost-benefici i cost-efectivitat, i avaluacions d’impacte); i elaboració d’informes econòmics (incloent l’elaboració de plans economicofinancers, informes d’assessorament per a la implantació de pressupostos per resultats o de noves polítiques).
  • Activitats de suport a la divulgació científica.
    Assessorem en l’organització d’activitats que tinguin com objectiu la difusió i el debat de temes relacionats amb l’economia. En aquest sentit, adaptant-nos a les necessitats del client, donem suport integral o parcial a l’organització de workshops i conferències, així com l’edició de materials de divulgació científica en aquest camp.

Mitjançant els serveis mencionats, des de KSNET no només posem a disposició pública els resultats de la recerca acadèmica, sinó que posem al servei de la societat el coneixement científic en el sentit més ampli de la paraula, per satisfer les necessitats dels nostres clients d’una manera professional i personalitzada.

Per assolir aquest objectiu, seleccionem un equip específic per a cada projecte que està integrat pels millors experts de la nostra xarxa. Es tracta d’equips multidisciplinaris, que permeten donar solucions integrals a les necessitats dels nostres clients.

Catalan