LOADING

Serveis

Elaboració d’informes

Tant les empreses com l’administració pública han de fer front diàriament a les dificultats que comporta la presa de decisions o la implantació de canvis i reformes en el seu funcionament. En aquests casos, la disposició de dades no és suficient, sinó que és necessari que aquestes siguin analitzades per ulls experts per tal d’extreure’n el màxim d’informació, i per prendre les decisions més encertades. A KSNET ens encarreguem de l’elaboració d’informes econòmics, sempre de la mà dels millors experts en els diferents camps del coneixement. Entre els diferents tipus d’informes que elaborem destaquen els següents:

  • Anàlisis descriptius de dades: es tracta d’informes on es fa una anàlisi rigorosa i objectiva de les dades, que permeti visualitzar clarament la informació disponible. Un exemple d’aquest tipus d’informe és l’anàlisi comparatiu a nivell local, regional o internacional de diferents variables d’interès, com són l’existència d’iniciatives innovadores en la gestió de grans ciutats, l’ús de noves tecnologies a l’aula o la despesa pública en benestar social.
  • Informes per al sector públic: es tracta d’informes que van més enllà de la descripció de les dades disponibles. Es poden classificar en informes que tenen relació amb el funcionament de la pròpia administració, com plans economicofinancers o anàlisis de costos; informes relacionats amb la implantació de canvis de funcionament o reformes per a la millora de l’eficiència, com plans de reducció de costos, sistemes de comptabilitat de costos, pressupostos per resultats o col·laboracions públicoprivades en la provisió de béns i serveis; informes relacionats amb variables de tipus socioeconòmic, com anàlisis sectorials de l’economia de la regió; o informes d’assessorament sobre el disseny i la implementació de polítiques públiques basats en l’evidència científica disponible o en l’experimentació social.
Catalan