LOADING

Serveis

Gestió de dades

Disposar d’informació és essencial per a la presa de decisions i la realització d’anàlisis tècnics tant al camp de la recerca com al món de l’empresa, el sector públic o el tercer sector. Processar la gran quantitat de dades de què disposem actualment requereix una gran inversió de temps, a més de coneixements avançats en el tractament de dades i en software especialitzat.

Per ajudar als nostres clients a transformar les dades en informació útil, KSNET posa a la seva disposició els següents serveis:

  • Disseny de bases de dades: A KSNET assessorem als nostres clients sobre com dissenyar les seves bases de dades per tal d’optimitzar el procés d’anàlisi d’informació. Tant les empreses com l’administració pública i el tercer sector poden tenir a la seva disposició una gran quantitat de dades. Tanmateix, el disseny adequat d’una base de dades comporta certes dificultats, com la selecció de les variables d’interès o la sistematització d’informació qualitativa.
  • Construcció i manteniment de bases de dades: A KSNET construïm i mantenim actualitzades les bases de dades que requereixin els nostres clients, ja sigui amb informació de fonts primàries com secundàries (INE, OCDE, PISA, etc). Treballem tant amb dades internacionals, nacionals, o regionals, com amb dades locals o microdades i estem especialitzats en el tractament de grans bases de dades o big data.
  • Explotació de bases de dades: A KSNET som experts en l’explotació i anàlisi de dades. Entre les eines que utilitzem per a extreure el major rendiment de la informació disponible destaquen els estadístics descriptius, els anàlisis economètrics i diversos elements per a la visualització de les dades que van des de infografies a mapes estàtics i dinàmics.
Catalan